مهاجرت غیرقانونی شهروندان کشور به اروپا نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. حفیظ‌ احمد میاخیل، مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان با بیان این مطلب گفت که در سال سال جاری ۵۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی پناه‌ گزین شده‌اند. آقای میاخیل افزود: “اما سال پار۲۵۰ هزار افغان به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی داده بودند”.
تغییر سیاست‌های درهای باز، بروی پناهجویان در کشورهای اروپایی از علل کاهش مهاجرت پناهجویان به این کشورها گفته می‌شود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: