کرم پودر، سایه چشم، سرخاب و عطرهای خشک و از این قبیل لوازم آرایش بزودی با خطر ممنوعیت در روسیه مواجه خواهند شد.
سازمان حمایت از مصرف کننده روسیه طرح قانونی را تهیه کرده است که تولید و پخش الکل بشکل پودر در روسیه را ممنوع می کند — الکل مولکولی — کپسولی که با حل شدن در آب نوشابه الکلی می شود.
از اینرو این طرح قانونی شامل حال تعدادی از لوازم آرایش نیز می شود. در اتحادیه اروپا الکل بشکل پودر ممنوع است و در آمریکا فقط در تعدادی از ایالات می توان آن را خرید. خرید کپسول های جوشان الکل در روسیه نیز کار ساده ای نیست — در زمان تهیه این گزارش، اکثر سایت های فروش الکل بشکل پودر غیر فعال بودند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: