مسئولان دانشگاه هرات از ورود دختران بی حجاب به داخل این دانشگاه جلوگیری می‌نمایند.
حسن فرید، معاون علمی دانشگاه هرات با بیان این مطلب گفته است که از این پس، با بی‌حجابی‌ها و کم حجابی‌های دختران دانشجو در دانشگاه نقطه پایان می‌گذارند و حتی متخلفان را از صنف‌های درسی اخراج خواهند کرد.
در همین حال، شماری از دانشجویان از این اقدام مسئولان دانشگاه استقبال می‌کند و برخی دیگر این اقدام را تمسخر آمیز می‌دانند.
این در حالی است که آگاهان دینی، تقلید کردن از نحوۀ پوشش غربی‌ها که هیچ مطابقتی با آموزه‌های اسلام ندارند را مخالف با ارزش‌های دینی دانسته اند.

 

ممانعت مسئولان دانشگاه هرات از ورود دانشجویان بی‌حجاب

ممانعت مسئولان دانشگاه هرات از ورود دانشجویان بی‌حجاب

این مطلب را به اشتراک بگذارید: