اعزام بیش از 450 بادغیسی بخاطر ادای مراسم حج

اعزام بیش از ۴۵۰ بادغیسی بخاطر ادای مراسم حج

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :