بسته ماندن سه مرکز رای دهی در روز دوم انتخابات در غور

بسته ماندن سه مرکز رای دهی در روز دوم انتخابات در غور

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :