مقام¬های امنیتی غور می¬گویند که برای تامین امنیت انتخابات آماده¬گی دارند

مقام¬های امنیتی غور می¬گویند که برای تامین امنیت انتخابات آماده¬گی دارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :