مقام‌های امنیتی بادغیس خواهان همکاری مردم و مجاهدین هستند

مقام‌های امنیتی بادغیس خواهان همکاری مردم و مجاهدین هستند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :