معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با والی هرات دیدار کرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه افغانستان با والی هرات دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :