معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان می گوید که در صورت معرفی نشدن وزرای جدید از سوی حکومت، این مجلس بودجه را نیز تصویب نخواهد کرد.
ظاهر قدیر گفت که مجلس نمایندگان با هدف خاصی وزیران را استیضاح نکرده و ارجاع این پرونده به دادگاه عالی چاره کار نیست.
وی افزود مجلس هیچگاه خواهان ایجاد تنش میان دو قوه نبوده و حکومت باید در این مسیر با مجلس همکاری کند تا حق مردم کشور پایمال نشود.
تقابل میان مجلس نمایندگان و حکومت در حالی به یک معضل تبدیل شده که مجلس هفته گذشته بیش هفت وزیر کابینه را سلب صلاحیت کرد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: