معترضان بار دیگر خواهان برکناری رئیس معارف هرات شدند

معترضان بار دیگر خواهان برکناری رئیس معارف هرات شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :