معاون والی لوگر آماج حمله طالبان قرار گرفت

معاون والی لوگر آماج حمله طالبان قرار گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :