فاز اول شبکه آبرسانی پمپ سولر در ولایت نیمروز افتتاح شد

فاز اول شبکه آبرسانی پمپ سولر در ولایت نیمروز افتتاح شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :