هیئتی از سوی قصر سپیدار غرض توزیع کمک به فراه اعزام شد

هیئتی از سوی قصر سپیدار غرض توزیع کمک به فراه اعزام شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :