مسکو می‌گوید، حاضر است از پیشنهاد مقامات افغان در مورد اینکه نام رهبر طالبان ملا هیبت الله آخوند زاده در لیست سیاه ملل متحد قرار بگیرد حمایت کند.
ضمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان اظهار داشت این تقاضا باید با اسناد همراه باشد و اگر حکومت افغانستان اسناد موثق ارائه کند این پیشنهاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته او روند قرار دادن دادن نام یک شخص در فهرست سیاه شرایط خاصی دارد و بدون شرح عمل جنایی یک فرد و ارائه اسناد در مورد آن نمی‌توان اینکار را انجام داد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: