مسوولان ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات از دادستانی این ولایت می‌خواهند که با افرادی که اقدام به غصب و ساخت‌وساز غیرقانونی در اراضی بناهای تاریخی کرده‌اند، برخورد جدی کند.

 

آریا رئوفیان، رییس اطلاعات و فرهنگ هرات می‌گوید که یک سری ساخت‌‌وسازهای غیرقانونی و خودسر در ساحات باستانی و غصب اراضی بناهای تاریخی در این ولایت صورت گرفته‌است.

در همین‌حال، عبدالصمد ناصری، رییس دادستانی استیناف هرات، اطمینان داده‌ است که به امور غصب اراضی و اماکن تاریخی رسیدگی و با عوامل آن برخورد خواهد شد.

هرات از جمله ولایت‌های تاریخی افغانستان شمرده می‌شود و بیش از ۸۰۰ بنای تاریخی در این ولایت وجود دارد، اما قسمتی از این بناها در معرض فروپاشی است.