کار ساخت بند بخش‌آباد فراه به تعلیق در آمد.

کار ساخت بند بخش‌آباد فراه به تعلیق در آمد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :