کار ساخت بند بخش‌آباد فراه به تعلیق در آمد.

انتقادها از تاخیر در ساخت بند بخش آباد ولایت فراه

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :