مسموم شدن 40 دانش آموز دختر در ولایت تخار

مسموم شدن ۴۰ دانش آموز دختر در ولایت تخار

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :