کار پروژۀ اعمار پُل باغ‌ نظرگاه شهر هرات مجدداً آغاز گردید

کار پروژۀ اعمار پُل باغ‌ نظرگاه شهر هرات مجدداً آغاز گردید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :