بر بنیاد گزارش ها پولیس نیویورک می گوید بعد از ظهر دوشنبه یک نفر در ایستگاه متروی تایمز اسکوئر این شهر زیر قطار رفته و کشته شده است.
گفته میشود یک زن که تصور می شود این مسافر را روی ریل خط شماره یک انداخته باشد دستگیر شده است.
با این حال معلوم نیست که مظنون و قربانی همدیگر را می شناخته اند.
به گزارش روزنامه دیلی نیوز نیویورک آن دو پیش از حادثه درحال مشاجره دیده شده بودند.
بعضی گزارش ها حاکی است که قربانی زن بوه است.
شاهدان عینی به روزنامه “نیویورک پست” گفتند که شاید دو زن دیگر هم در حادثه نقش داشته باشند.
پلیس و ماموران آتش نشانی مشغول تحقیق هستند و خطوط یک، دو و سه مترو با تاخیر مواجه شده است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: