مسئولیت حمله‌های انتحاری کابل را گروه داعش بر عهده گرفت

مسئولیت حمله‌های انتحاری کابل را گروه داعش بر عهده گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :