محرومیت برخی از کوچی‌ها از امکانات اولیه صحی و آموزشی

ادعای رییس اداره امور کوچی‌ها مبنی بر خالی بودن مرکز ثبت‌ نام در مکتب بهزاد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :