مسئولان در اداره کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین ولایت غور از کمبود امکانات برای اجرای خدمات منظم به شهدا و معلولین این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند.

گل احمد عثمانی رئیس این اداره به تلویزیون چکاد می‌گوید، با وجود امکانات کم این اداره، تا اکنون موسسات همکار نیز همکاری آنچنانی در این زمینه نداشته اند.

وی می‌گوید که معلولان در این ولایت نسبت به سایر ولایت‌ها بیشتر بوده اما امکانات شان به تناسب این معلولان کم می‌باشد.

به گفته وی، مقدار پولی که برای معلولان و خانواده شهدای این ولایت پرداخت می‌شود، نیازهای خانواده‌های شهدا را برآورده کرده نمی‌‎تواند.

 

بیتشر بخوانید:

سنگ تهداب کلینیک صحی در روستا گرگگ ولایت غور گذاشته شد
مقام‌ها: بیش از ۳ هزار کودک در ولایت غور از واکسین پولیو باز مانده اند

 

 

 

مسئولان: کمبود امکانات سبب کندی خدمات منظم به شهدا و معلولان غور شده است

مسئولان: کمبود امکانات سبب کندی خدمات منظم معلولان غور شده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید: