اکثر ولسوالی‌های هرات فاقد داکتران متخصص زن است

اکثر ولسوالی‌های هرات فاقد داکتران متخصص زن است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :