مرکز تجارتی زنان در ولایت بادغیس دیروز ایجاد شد.

مسئولان در ادارۀ شهرداری بادغیس، ابراز امیدواری می‌نماید که با ایجاد این مرکز، به‌حضور زنان تجارت‌پیشه در این ولایت افزوده شود.

عبدالقدیر کامران، شهردار بادغیس گفت: “به‌اساس نیازمندی زنان به این مرکز و تلاش‌های اداره محلی، ما موفق به ایجاد این مرکز شدیم”.

به گفتۀ آقای کامرانی، به‌زودی این مرکز، به هدف رشد فعالیت زنان تجارت‌پیشه گشایش می‌یابد.

شهردار بادغیس می‌افزاید این مرکز بازرگانی در شهر “قلعه‌نو” در یک مکان مناسب موقعیت دارد که دارای دوطبقه و ۱۰۰ مغازه می‌باشد.

مسئولان در ادارۀ امور زنان بادغیس، ایجاد این مرکز را در راستای گسترش فعالیت‌های بازرگانی زنان یک سهولت می‌دانند.

زرغونه شیرزاد، رییس این اداره می‌افزاید تاکنون ۴۶ بانوی تجارت‌پیشه به‌منظور فعالیت در این مرکز به اداره امور زنان مراجعه نموده‌اند.

در این میان، شماری از ساکنان بادغیس، از ایجاد این مرکز استقبال  می‌نمایند و راه‌اندازی این‌چنین مراکز را، برای رشد فعالیت‌های بازرگانی زنان موثر می‌دانند.

به باور آگاهان اقتصادی، با بهره‌گیری از امکانات این مرکز، به فعالیت‌های بازرگانی زنان در این ولایت افزوده می‌شود.

 

بیشتر بخوانید

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: