4 کارمند یک شرکت جاده سازی در هرات  تیر باران شدند

 ۴ کارمند یک شرکت جاده سازی در هرات  تیر باران شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :