تا هنوز تشکیلات اداری ولسوالی های زیر کوه و پشت کوه تکمیل نشده است

تا هنوز تشکیلات اداری ولسوالی های زیر کوه و پشت کوه تکمیل نشده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :