بعد از این که دولت هند برای مقابله با جعل و فرار مالیاتی، اسکناس‌های پانصد و هزار رو‌پیه‌ای را از گردش خارج کرد، مردم در بانک‌های سراسر کشور صف کشیده‌اند تا این اسکناس‌ها را عوض کنند.
باارزشترین اسکناس‌های واحد پول هند از نیمه شب سه‌شنبه بی‌ارزش اعلام شدند و هندی‌ها تا پایان ماه دسامبر امسال فرصت دارند با اسکناس‌های جدید تعویضشان کنند. این حرکت غافلگیرکننده، بخشی از تلاش دولت برای مقابله با فساد و ذخایر غیرقانونی نقدی است. بانک‌ها روز چهارشنبه تعطیل بودند تا برای رویارویی با هجوم جمعیت آماده شوند. دریافت پول از ماشینهای خودپرداز هم محدود شده است.
به نقل از خبرنگار بی‌بی‌سی در بمبئی که می‌گوید شاهد آشوب در مقابل بسیاری از بانک‌ها بوده است: “دستکم صد نفر بیرون یکی از شعبه‌ها در صف ایستاده‌اند. نگرانی از اینکه بانک‌ها اسکناس‌های جدید را تمام کنند موجب بلندتر شده صف‌ها می‌شود. دست‌کم در دو بانک شاهد بودم که اسکناس‌های جدید را تمام کرده بودند.”

این مطلب را به اشتراک بگذارید: