رئیس اجراییه با سفیر ترکمنستان در کابل دیدار كرد

رئیس اجراییه با سفیر ترکمنستان در کابل دیدار کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :