مراسم نواختن زنگ مکتب در هرات برگزار شد

مراسم نواختن زنگ مکتب در هرات برگزار شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :