اعلام حمایت از آتش بس بین دولت و طالبان توسط خطیبان مساجد هرات در روز عید

اعلام حمایت از آتش بس بین دولت و طالبان توسط خطیبان مساجد هرات در روز عید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :