امروز مراسم تشیع جنازه وخاکسپاری جنرال محی الدین غوری فرمانده پشین ارتش درغرب کشور درولایت هرات انجام شد.
در این مراسم محمد اشرف غنی رییس جمهور ،عبدالله حبیبی وزیردفاع ، تاج محمد جاهد وزیرداخله معصوم استانکزی رییس امنیت ملی و محمد اسماعیل خان از فرماندهان پشین جهادی کشورحضور داشتند.
مراسم تشیع جنازه آقای غوری درقول اردوی ۲۰۷ ظفر ادا شده وپیکرش درجوارزیارت خواجه عبدالله انصاری به خاک سپرده شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: