مدرسه سیاست

مدرسه سیاست برنامه‌ای است که به معرفی نظام‌های سیاسی، مکاتب سیاسی و اندیشه‌های سیاسی جهان می‌پردازد.

هدف این برنامه ارتقاء دانش سیاسی شهروندان می‌باشد.

زمان پخش : یک شنبه، سه شبه و پنجشنبه ها ۷:۰۰ شب
تکرار روز بعد : ۰۰: ۹ صبح

این مطلب را به اشتراک بگذارید: