آلکسی ناوالنی، رهبر اصلی مخالفان روسیه، از هوادارانش خواسته است که به دلیل آن چه که او فساد در درون حکومت می‌دانند به خیابان‌ها بیایند.
با این وجود، نهادهای عدلی و قضایی روسیه هشدار داده‌اند که با هرگونه تجمع غیرقانونی مقابله خواهند کرد.
آخرین موج از تظاهراتی که از سوی آقای ناوالنی برگزار شد منجر به دستگیری صدها نفر شد.
در آن تجمعات که از سال ۲۰۱۲ بی‌سابقه بود هزاران نفر از جمله تعداد زیادی از نوجوانان در اعتراض به “فساد” در این کشور شرکت کردند.
آقای ناوالنی گزارشی را منتشر کرده بود که در آن دیمتری مدودف، نخست وزیر، را به فساد متهم کرده بود.
آقای ناوالنی در درخواستی از مردم برای شرکت در تظاهرات گفته است: “من خواهان تغییر هستم. می‌خواهم در یک کشور مدرن دموکراتیک زندگی کنم. می خواهم که پول مالیات دهندگان صرف ساخت جاده، مدرسه و بیمارستان بشود؛ نه اینکه برای خرید قایقهای تفریحی، ساخت کاخ و یا باغهای انگور مصرف شود.”
آقای ناوالنی که قبلا به کار وکالت مشغول بود در ماه اپریل و پس از آنکه ماده‌ای سبزرنگ به چشم وی پرتاب شد، بخشی از بینایی یک چشم خود را از دست داده است.

 

مخالف سیاسی پوتین خواستار برپایی تظاهرات ضد دولتی شد

مخالف سیاسی پوتین خواستار برپایی تظاهرات ضد دولتی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: