براساس گزارش‌های رسیده از کویت گروه‌های مخالف در این کشور به همراه متحدینشان موفق شده‌اند تا تقریبا نیمی از ۵۰ کرسی پارلمانی این کشور را به خود اختصاص دهند.
مقامات انتخاباتی کویت می‌گویند که مشارکت رای دهندگان در انتخابات پارلمانی روز شنبه (۲۶ نوامبر/۶ قوس) حدود ۷۰ درصد بوده است.
این اولین انتخابات در چهار سال گذشته است که از سوی مخالفان تحریم نشده بود.
براساس گزارش خبرگزاری فرانسه فقط یک زن توانسته است به مجلس راه یابد. ۱۴ زن در این انتخابات پارلمانی کاندیدا شده‌ بودند.
به گزارش همین خبرگزاری، تعداد نمیاندگان اقلیت شیعه که در پارلمان قبلی ۹ کرسی بود به شش کاهش پیدا کرده است. گفته شده است که یک سوم نمایندگان نیز جوان و برای بار اول است که به پارلمان راه پیدا کرده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: