محاکمه رییس اجرایی سابق هنگ‌کنگ به اتهام فساد مالی و تخلف اداری آغاز شده است.
محاکمه دونالد تسانگ، رییس اجرایی هنگ‌کنگ به اتهام دریافت رشوه آغاز شد. پرونده اتهامی علیه آقای تسانگ به دادن امتیازات دولتی به افراد در برابر دکور رایگان یک آپارتمان مجلل در شهر شنژن، در همسایگی هنگ‌کنگ در خاک اصلی چین ارتباط دارد.
دونالد تسانگ، ٧٢ ساله، اتهام یک فقره “دریافت امتیازات” و دو فقره “تخلف اداری حین خدمت” را رد کرده و خود را بی‌گناه دانسته است.
این نخستین مورد از محاکمه یکی از مقامات ارشد هنگ‌کنگ به اتهام فساد مالی در تاریخ معاصر این سرزمین است.

 

محاکمه رییس اجرایی سابق هنگ‌کنگ به جرم فساد مالی

محاکمه رییس اجرایی سابق هنگ‌کنگ به جرم فساد مالی

این مطلب را به اشتراک بگذارید: