مجمع کران مونتانا با محوریت محافظت از زنانی که قربانی خشونت شدند و ترویج رهبری زنان در بروکسل برگزار شد.

 

محافظت از زنانی که قربانی خشونت و سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند و ترویج رهبری زنان از موضوعات مطرح شده در مجمع (کران مونتانا) برای زنان آفریقایی بود.

طبق گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، زنان و کودکان ۶۰ درصد پناهجویان را تشکیل می دهند که بیشتر از دیگران مورد خشونت یا سوء استفاده جنسی قرار می‌گیرند.

طبق همین گزارش، ۹۰ درصد کودکان پناهجویان که به اروپا می آیند تنها و بدون همراه هستند.

لیندا لانتزیلوتا نایب رئیس سنای ایتالیا که کشورش دروازه ورود مهاجران به اروپا است می‌گوید که تدابیری برای محافظت از کودکان پناهجو در نظر گرفته شده است.

طی این همایش، بسیاری از کارشناسان خواهان سرمایه گذاری بیشتر برای برنامه‌هایی بودند که رهبری و توانمندی زنان را در سطح جهانی تقویت می‌کند.

 

بیشتر بخوانید:

کشته شدن مهاجم انتحاری در بروکسل
وضعیت امنیتی افغانستان محور نشست ناتو و روسیه در بروکسل

 

مجمع کران مونتانا با محوریت توجه به زنان در بروکسل برگزار شد

مجمع کران مونتانا با محوریت توجه به زنان در بروکسل برگزار شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید: