رییس مجلس سنا وضعیت بازگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی را نگران کننده می‌خواند و بر رسیدگی جدی بر آنان تأکید می‌ورزد.
فضل الهادی مسلمیار در نشست عمومی این مجلس، از حکومت خواست تا بی درنگ برای ایجاد سرپناه و کمک‌های اولیه برای بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان از پاکستان دست به کار شود.
پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل نیز از وضعیت بیجا شدگان داخلی نگرانی کرده هشدار داده‌است که اگر به وضعیت آنان رسیدگی صورت نگیرد فاجعه انسانی از این رهگذر پدید خواهد آمد.

 

مجلس سنا: به وضعیت بازگشت کنندگان و بیجا شدگان باید رسیدگی شود

مجلس سنا: به وضعیت بازگشت کنندگان و بیجا شدگان باید رسیدگی شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,