نشست 5 جانبه میان والیان زون غرب افغانستان در هرات برگزار شد

نشست ۵ جانبه میان والیان زون غرب افغانستان در هرات برگزار شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :