به اساس گزارش‌ها از ابتدای سال جاری تاکنون، نیروهای کلاه آبی سازمان ملل چندین مرتبه به جنایات جنسی متهم شده‌اند.
اکثر اتهام‌هایی که به این نیروها نسبت داده‌شده در جمهوری آفریقای مرکزی رخ‌داده است.
به گزارش شبکه تلویزیونی ۵ فرانسه‌، از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون ۴۴ اتهام تجاوز جنسی علیه نیروهای کلاه آبی سازمان ملل مطرح‌شده که ۲۲ مورد در جمهوری آفریقای مرکزی رخ‌داده است.
این نیروها در کشورهای جمهوری دمکراتیک کنگو، هائیتی، ساحل‌عاج و مالی نیز به اتهام‌اهیی از این‌دست متهم شده‌اند.
در همین حال، شمار اتهام‌های جنسی مطرح‌شده علیه نیروهای سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، ۶۹ مورد بود؛ اما فقط به ۲۶ مورد از این اتهام‌ها رسیدگی شد و متهمان فقط در سه مورد محکوم شدند. در نهایت فقط سه نظامی به مدت چند هفته زندانی گردیدند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: