عبدالرئوف احمدی سخنگوی پولیس هرات می‌گوید که شام روزگذشته یک مامور پولیس ترافیک توسط یک فرد مسلح با جنگ ابزار سرد کشته شده است.
وی به تلویزیون چکاد گفت که این مامور پولیس پس از یک مشاجره لفظی با راننده یک سه چرخ مسافربری درمنطقۀ باغمراد مربوط ناحیه اول شهر داری به قتل رسیده است.
احمدی گفت که پولیس درپیوند به این رویداد ۶ تن را بازداشت نموده که تحقیقات از نزد آنان جریان داشته وبه زودی به اداره دادستانی جهت تحقیقات نهایی فرستاده می شوند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: