دوره ماموریت پولیس اتحادیه اروپا در افغانستان روز دوشنبه رسما به پایان رسید.
به همین منظور تاج محمد جاهد وزیر امور داخله کشور در یک نشست خبری از تلاش های پولیس اتحادیه اروپا در کابل سپاسگذاری کرد.
وی، نقش پولیس اتحادیه اروپا در بخش آموزش و پرورش پولیس ملی کشور موثر خواند و گفت پولیس افغانستان توانسته است اعتماد مردم را بدست بیاورد.
آقای جاهد در نشستی که به هدف اعلام “پایان ماموریت پولیس اتحادیه اروپا” در کابل برگزار شده بود، گفت: در بخش جلب و جذب پولیس زن در کشور پیشرفت خوبی صورت گرفته است.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: