اداره آبرسانی هرات: 4 هزار میتر آب خریداری شده است

اداره آبرسانی هرات: ۴ هزار میتر آب خریداری شده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :