لغو قرارداد استخراج معدن نمک در ولسوالی غوریان

لغو قرارداد استخراج معدن نمک در ولسوالی غوریان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :