خانم غمی در ادامه اظهارات امروز خود افزود که اکثر قضایای ثبت نشده، مربوط به ولسوالی‌های این ولایت به ویژه مناطق دوردست هستند.

این عضو شورای ولایتی تاکید کرد که ریاست امور زنان نیمروز باید بر خود لازم ببینید تا با ایجاد نهادهای زیرمجموعه‌ای در ولسوالی‌های این ولایت قدمی برای رسیدگی بهتر به قضایای زنان بردارد.

 

بیشتر بخوانید: