رویداد های مختلف در هرات 50 نفر را زخمی کرد

رویداد های مختلف در هرات ۵۰ نفر را زخمی کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :