رویداد های مختلف در هرات، 46 نفر را زخمی ساخت

رویداد های مختلف در هرات، ۴۶ نفر را زخمی ساخت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :