قرارداد 3 پروژه برق رسانی بامیان به امضا رسید

قرارداد ۳ پروژه برق رسانی بامیان به امضا رسید

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :