اشرف غنی در جلسه اضطراری بر بهبود وضعیت امنیتی ننگرهار تاکید کرد

اشرف غنی در جلسه اضطراری بر بهبود وضعیت امنیتی ننگرهار تاکید کرد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :