یکشنبه یکی از مهمترین کلیساهای قبطی های مصر مورد حمله تروریستی قرار گرفت و بیش از ۲۵ نفر جانشان را از دست دادند و ده ها تن زخمی شدند. تعداد قربانیان از ۶۰ نفر تجاوز می کند.
انفجار یک ربع قبل از پایان مراسم قبطی ها در داخل کلیسای قدیمی رخ داده است. شدت انفجار به حدی بود که شیشه ها و سقف کلیسای قدیمی فروریخت. این کلیسا در محله عباسیه قاهره مصر واقع شده است.
تاهنوز هیچ گروه و یا سازمانی مسئولیت این حملات را برعهده نگرفته است.

 

قبطی‌های قاهره قربانی تروریسم در کلیسا شدند

قبطی‌های قاهره قربانی تروریسم در کلیسا شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید: