قرار داد ساخت شهرک صنعتی قالین بافی، روز دوشنبه با حضور رییس جمهورمحمداشرف غنی، میان مسئولان ادارۀ مستقل اراضی، وزارت‌های امورشهرسازی، تجارت و صنایع و اتحادیۀ صادرکننده گان قالین امضا شد.
جواد پیکار رییس ادارۀ مستقل اراضی هنگام امضای این قرارداد گفت شهرک صنعتی قالین در دو مرحله ساخته می‌شود که در مرحلۀ نخست، این شهرک در ولایت های ننگرهار، بلخ و کندز بر گسترۀ ۳۵۰۰ جریب زمین ساخته خواهد شد.
به گفتۀ آقای پیکار، پس از ساخت این شهرک، برخی از مشکلات عمدۀ قالین بافان کشور حل می‌شود و در بخش صنعت قالین سرمایه‌گذاری‌ها بیشتری صورت خواهد گرفت.
آقای پیکار افزود که پس از ساخت این شهرک، به ارزش ۱۸۰ تا ۲۰۰ میلیون دالر در بخش صنعت قالین سرمایه گذاری خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: