بازداشت فردی در هرات به اتهام انتقال 400 هزار کالدار به پیکار جویان طالب

بازداشت فردی در هرات به اتهام انتقال ۴۰۰ هزار کالدار به پیکار جویان طالب

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :