وزارت صحت عامه: 50 درصد دختران در کشور در مورد دوران قاعدگی آگاهی کافی ندارند

وزارت صحت عامه: ۵۰ درصد دختران در کشور در مورد دوران قاعدگی آگاهی کافی ندارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :