فورد دومین شرکت موتر سازی امریکا، به دلیل سرمایه گذاری در بخش فناوری، در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال پار سود آوری کمتری خواهد داشت.
بر بنیاد آمار ارائه شده، از سویی مسئولان شرکت موترسازی فورد، این شرکت در سال ۲۰۱۶ بیش از ده میلیارد دالر سود خالص به‌دست آورده است که اهداف مالی این کشور در این سال به گونۀ کامل بر آورده شده است.
این در حالی‌است که شرکت فورد در سال ۲۰۱۷ روی فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری می‌نماید تا این که بتواند در آینده با رقیبان خود به رقابت بپردازد.

 

فورد در سال 2017 پول کمتری به جیب خواهد زد

فورد در سال ۲۰۱۷ پول کمتری به جیب خواهد زد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :